Expats

Een expat (een afkorting van ‘expatriate’) is iemand die tijdelijk of permanent, meestal voor werk, in een andere land woont.

Wij kunnen expats die tijdelijk in Nederland wonen van dienst zijn bij de afwikkeling van hun fiscale verplichtingen in Nederland.

Wij hebben ervaring op het gebied van

  • het internationale belastingrecht en toepassing van de diverse belasting verdragen
  • de 30% regeling voor werknemers die vanwege hun specifieke deskundigheid naar Nederland komen
  • werknemers van een internationale organisatie zoals VN, Internationale gerechtshoven.
  • sociale verzekering

Kijk voor meer informatie op het tabblad expats onder de Engelse button.