Salarisadministratie

Het verzorgen van de totale loonadministratie bestaande uit het verstrekken van salarisspecificaties en het verzorgen van de aangiften loonheffing.